Home

Culturele verschillen karakteriseren al eeuwen de aard van het land en de inwoners. Bepalen onuitgesproken doch mede de wens van uw internationale klant. Als dienstverlener behoor je een open oog en oor te hebben voor wat de afnemer wenst, dus ook voor dergelijke onderliggende , belangrijke vereisten.
Italië bijvoorbeeld wordt gezien als een voor verladers "moeilijk land" en juist dáár ligt de bakermat van onze expertise.

Framework logistics onderkent als internationaal expediteur de invloeden van 's lands aard. Voor ons een argument extra om samen met u te zoeken naar een passende oplossing voor het tijdig leveren van uw goederen bij uw afnemer. Is deze oplossing genoegzaam overeengekomen én is de levering naar wens, dan zijn uw klant en u tevreden en vanzelfsprekend wij ook.

Framework logistics behartigt úw logistieke belangen op sympatieke, openhartige en kundige wijze. En vooral... wij doen dat vaak beter dan een ander.

T +31 (0) 164 23 00 22 F +31 (0) 164 26 66 44 E info@framework-logistics.com